Medwed Accountants

Subsidiecontrole FAQ

SUBSIDIECONTROLE FAQ
Hoe bereid ik de subsidiecontrole voor?
Neem tijdig contact op met de accountant voor het inplannen van de opdracht. Zorg dat de boekhouding bijgewerkt is. Probeer alvast (concept) cijfers gereed te hebben. Realiseert u zich dat de accountant diverse documentatie nodig zal hebben.
Welke informatie heeft de accountant nodig?
In ieder geval zal hij de boekhouding (zowel software als hard copy documenten) dienen te raadplegen. Daarbij ook de onderliggende stukken zoals facturen, contracten, subsidiebeschikkingen en bankafschriften. Daarnaast informatie over de organisatie zoals procedurebeschrijvingen, statuten, notulen en identiteit van de bestuurders. Medwed Accountants verstrekt per controleopdracht een specifiek audit package aan de opdrachtgever zodat duidelijk is wat u dient aan te leveren.
Hoe controleert de accountant?
Op 2 manieren; systeemgericht en gegevensgericht. Tijdens de systeemgerichte werkzaamheden onderzoekt de accountant in hoeverre hij kan steunen op de interne procedures, functiescheidingen en interne controles van de organisatie zelf. Tevens bekijkt hij of de minimaal vereiste administratieve organisatie aanwezig is zoals inventarisatie-, betaal- en kasprocedures. Hoe beter de interne beheersing is ingeregeld door de organisatie des te minder hoeft de accountant nog gegevensgericht te controleren. Bij de gegevensgerichte controle zal de accountant vooral in detail bepaalde transacties met onderliggende stukken checken. Tevens controleert hij de juiste verwerking in de boekhouding en (concept) cijfers.  
Krijg ik als eindresultaat van de subsidiecontrole altijd een goedkeurende verklaring van de accountant?
De accountant zal een goedkeurende verklaring verstrekken als de jaarrekening een getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat. De accountant hanteert daarbij een kleine tolerantiemarge voor fouten en onzekerheden. Bij subsidieverklaringen dienen door de organisatie ook de subsidievoorwaarden in voldoende mate in acht genomen te zijn. Als de jaarrekening geen getrouw beeld geeft of subsidievoorwaarden onvoldoende zijn nageleefd kan de accountant geen goedkeurende verklaring geven. Als organisaties zo klein zijn dat de minimaal vereiste functiescheidingen en interne controles niet aanwezig zijn zal dit resulteren in een oordeelonthouding. 
Hoe lang duurt het?
Dit is afhankelijk van de grootte van de organisatie, de complexiteit van de jaarrekening en eventuele subsidievoorwaarden en uiteraard het aantal transacties. In het MKB zullen de systeemgerichte werkzaamheden meestal tot enkele dagen beperkt blijven en de gegevensgerichte werkzaamheden veelal binnen enkele weken zijn afgerond.
Wat kost het?
Over het algemeen hangen de kosten sterk samen met de bestede tijd door het controleteam.  Informeer bij Medwed Accountants naar een op maat gemaakte offerte en profiteer van non-profit kortingen.
Hoe bespaar ik op de accountantskosten?
Zorg dat de boekhouding bij is en de conceptcijfers gereed zijn voordat de accountant langskomt.
Zorg dat de vereiste documentatie zoals weergegeven in het audit package aanwezig is als de accountant langskomt.
Zorg voor een goed opgezette administratieve organisatie en zichtbaar uitgevoerde interne controles zodat de accountant slechts een beperkt aantal gegevensgerichte werkzaamheden hoeft uit te voeren.
Nog meer vragen?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Medwed Accountants.
 

Medwed Accountants ©

Subsidieverklaring, subsidiecontrole, accountantsverklaring